Priyanka Chopra

Priyanka Chopra's photo: Snowflakes that stay on my nose and eyelashes.. #winterishere❄⛄ #nyc #WorkingSnowDay
Tell Priyanka Chopra you like this

08 Jan 2017 Snowflakes that stay on my nose and eyelashes.. #winterishere❄⛄ #nyc #WorkingSnowDay

Caption

Comments