Priyanka Chopra

Priyanka Chopra's photo: Happy Guru Nanak Jayanti. Great day to start a new journey... #Sarvann
@amrindergill @deepshikhadeshmukh @poojafilms #VashuBhagn
Tell Priyanka Chopra you like this

15 Nov 2016 Happy Guru Nanak Jayanti. Great day to start a new journey... #Sarvann @amrindergill @deepshikhadeshmukh @poojafilms #VashuBhagn

Caption

Comments