पांडवकालीन इच्छापूर्ती वरद विनायक

  • वाढोणा शहराच्या पश्चिमेस हाकेच्या अंतरावर निसर्गनिर्मित्त पांडवकालीन युगातील कनकेश्वर तलाव आहे. त्या काळात हस्तिनापुरच्या कुरुक्षेत्रात झालेल्या युद्धानंतर कौरवांपासून स्वतःला वाचविण्यासाठी पांडवानी वारणावती येथील तलावानजीक नवसाला पावणाऱ्या इच्छापूर्ती वरद विनायक मंदिर परिसरात वास्तव्य केल्याची अख्याईका सांगितली जाते. http://www.nandednewslive.com/newsdetail?post=Historic&id=10778&news=%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B1%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A8%20%E0%A4%87%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%20%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5....html
loading...